کاربر گرامی به ترجمه بازار خوش آمدید .
شنبه 3 آبان 1399
tarjomebazar
ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی

   ترجمه فارسی به انگلیسی  
   
 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی


خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی از خدمات ویژه این مرکز به شمار می روند که توسط مترجم متخصص در حوزه تخصصی مورد نظر ترجمه می شوند و برای رفع نیازهای شما جهت ارائه مقاله ISI و پذیرش مقاله ISI طراحی شده اند. این خدمات در دو حالت ارائه می شوند


ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مقاله

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی چکیده مقاله

ما برای ارتقای خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی موارد زیر را انجام می دهیم:

   انتخاب مترجم متخصص در زمینه ترجمه تخصصی شما

   تهیه واژه نامه ترجمه تخصصی مورد نظر مشتری پس از انجام سفارش و ارسال به مشتری جهت تأیید واژه ها

   ارسال فرم ارائه نقطه نظرات به مشتری جهت رعایت موارد مورد نظر مشتری در حین انجام ترجمه مقاله

   بازبینی نهایی متن ترجمه شده توسط یک کارشناس زبان انگلیسی پس از ترجمه توسط متخصص

خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی در زمینه های تخصصی ذیل ارائه می گردند:

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی فنی مهندسی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پزشکی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نفت

ترجمه فارسی به انگلیسی معماری

ترجمه فارسی به انگلیسی صنایع غذایی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی معدن

ترجمه فارسی به انگلیسی  مهندسی مکانیک

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی عمران

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنایع

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی فن آوری اطلاعات

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کامپیوتر

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوافضا

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نساجی

ترجمه فارسی به انگلیسی  مهندسی کشاورزی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی علوم پزشکی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم آزمایشگاهی

ترجمه فارسی به انگلیسی  علوم پزشکی (تمامی گرایش ها)

ترجمه فارسی به انگلیسی میکروبیولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی زیست شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی مامایی و پرستاری

ترجمه فارسی به انگلیسی بهداشت

ترجمه فارسی به انگلیسی بیوتکنولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی دامپزشکی

ترجمه فارسی به انگلیسی ژنتیک

ترجمه فارسی به انگلیسی داروسازی

ترجمه فارسی به انگلیسی دندانپزشکی

  

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی علوم پایه

ترجمه فارسی به انگلیسی زمین شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی آبشناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی محیط زیست

ترجمه فارسی به انگلیسی هواشناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی

ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک

ترجمه فارسی به انگلیسی آمار

ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی علوم انسانی

ترجمه فارسی به انگلیسی رشته های هنر

ترجمه فارسی به انگلیسی جغرافیا و برنامه ریزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت و گرایش های آن

ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری

ترجمه فارسی به انگلیسی تربیت بدنی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم اجتماعی

ترجمه فارسی به انگلیسی جامعه شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم سیاسی

ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری

ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
  ورود به صفحه اصلی   
 
ترجمه فارسی به انگلیسی

 
  سفارش ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی   
   ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی