کاربر گرامی به ترجمه بازار خوش آمدید .
جمعه 4 مهر 1399
tarjomebazar
 
 ترجمه مقاله ترجمه آنلاین
 
 

ضوابط و شرایط خدمات مرکز ترجمه بازار

  ترجمه مقاله ترجمه آنلاین ترجمه مقاله ترجمه آنلاین ترجمه مقاله ترجمه آنلاین  ترجمه مقاله ترجمه آنلاین ترجمه مقاله ترجمه آنلاین ترجمه مقاله ترجمه آنلاین ترجمه مقاله ترجمه آنلاین  ترجمه مقاله ترجمه آنلاین

مشتری گرامی از اینکه مرکز ترجمه بازار را برای ترجمه متن خود انتخاب نموده­ اید، متشکریم.

ترجمه بازار ترجمه آنلاین ترجمه دانشجویی ترجمه بازار ترجمه آنلاین ترجمه دانشجویی ترجمه بازار ترجمه آنلاین ترجمه دانشجویی ترجمه بازار ترجمه آنلاین ترجمه دانشجویی ترجمه بازار

ضوابط و شرایط زیر به عنوان یک مرجع جهت جلوگیری از بروز هرگونه عدم تفاهم و اشتباه از سوی طرفین در ارائه خدمات در نظر گرفته شده اند و ملاک عمل این مرکز ترجمه در ارائه خدمات به مشتریان می باشند.

 

۱- اسناد و مدارک مرجع قرارداد


در صورت بروز هرگونه اشکال در ارائه خدمات و عدم تفاهم بین طرفین، مدارک زیر به ترتیب اولویت ذکر­شده معتبر هستند:

- شرایط ذکر­شده در فرم پیش ­فاکتور یا قرارداد ارسالی از سوی سایت ترجمه ­بازار که پس از ثبت سفارش برای مشتری ارسال می ­شود.

- ضوابط و شرایط خدمات (متن حاضر)

- هرگونه ایمیل ارسالی حاوی درخواست مشتریان، در صورتیکه مورد تأیید رسمی مرکز ترجمه بازار قرار گرفته باشد و به آن پاسخ داده شده باشد.

 

۲- هدف از تدوین شرایط و قوانین

با توجه به گستردگی و پیچیدگی انواع خدمات ترجمه و امکان ایجاد عدم ­تفاهم در برخی از موارد، این متن به منظور ایجاد یک زبان مشترک برای اجرای خدمات و جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و سوء برداشت تدوین شده است و در مواقع اختلاف مرجعی برای حل اختلاف به شمار می­ رود.

 

3- اصطلاحات و تعاریف استفاده شده

  "مشتریسفارش دهنده و پردازنده هزینه خدمات می باشد و می ­تواند شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.


  "مجری خدمات” مرکز ترجمه بازار است که ترجمه را اجرا می نماید و در قبال آن هزینه ترجمه را دریافت می ­نماید.


  طرفین قرارداد” عبارت از مجری خدمات و مشتری هستند.


  هزینه خدمات” عبارت از مبلغی است که بابت ارائه خدمات توسط مجری خدمات به هر طریق و بر طبق مدارک پرداختی ارائه شده از سوی مشتری دریافت می­ شود.


  پروژه” عبارت است از مجموع خدمات مورد سفارش و ذکرشده در فرم پیش فاکتور


  "فرم پیش ­فاکتور" عبارت است از  فرمی که در آن هزینه و زمان بندی پروژه و سایر شرایط مورد نیاز پروژه تعریف شده است و از سوی مجری خدمات به صورت یک­ طرفه به امضا رسیده است و در ایمیل برآورد هزینه و زمان بندی پروژه برای مشتری ارسال شده است.


  "ثبت نهایی سفارش" به معنای پر­کردن فرم ثبت نهایی سفارش پس از انجام پرداخت بانکی توسط مشتری است و به منزله قبول شرایط مندرج در فرم پیش­ فاکتور و شرایط و قوانین خدمات (متن حاضر) است.


  محتوای اولیه پروژه” عبارت است از ملزومات اولیه پروژه که شامل یکی از موارد متن، تصاویر، نشانی های اینترنتی، ویدئویی و غیره یا تمامی آن ها است و به همراه فرم ثبت سفارش توسط مشتری به مرکز ترجمه بازار ارسال می گردد.

 

4- هزینه خدمات

- هزینه خدمات بر اساس برآورد هزینه مجری خدمات و بر طبق جزئیات سفارش و محتوای خام ارائه شده توسط مشتری محاسبه می شود و در فرم پیش ­فاکتور اولیه ارسالی در ایمیل برآورد هزینه ارائه می گردد .


- کلیه شرایط مربوط به تعرفه ­ها و نحوه پرداخت هزینه خدمات کتباً در ایمیل برآورد هزینه اعلام می گردد و مشتری موظف است بر طبق شرایط و ضوابط پرداخت، نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام نماید .


- اجرای پروژه منوط به دریافت پیش پرداخت از سوی مشتری به صورت واریز به حساب اعلام شده توسط مجری خدمات می باشد، مگر آنکه شرایط دیگری به صورت کتبی به مشتری اعلام شده باشد.


- اگر در هر زمان از اجرای پروژه، تغییراتی به درخواست مشتری در سفارش صورت پذیرد، هزینه های مرتبط در صورتحساب نهایی مشتری منظور خواهد شد. چنانچه بخشی از پروژه در حال اجرا از سفارش حذف گردد، تنها درصورتیکه بخش درخواستی هنوز توسط ارائه دهنده خدمات انجام نشده باشد، مراتب کسر هزینه در صورتحساب نهایی مشتری منظور خواهد گردید.


- درصورتیکه هزینه هایی خارج از اراده و اطلاع قبلی طرفین به وجود آید، ارائه دهنده خدمات موظف است مراتب را در اسرع وقت به اطلاع مشتری برساند و توافق مجدد در رابطه با هزینه صورت پذیرد. در صورت عدم توافق در رابطه با افزایش هزینه های پیش بینی نشده یا افزایش تعرفه ناگهانی مجری خدمات، هر یک از طرفین مجاز هستند با اعلام کتبی پروژه را لغو نمایند.


- برآورد هزینه و زمانبندی اجرا و اتمام پروژه حداکثر تا زمان اعلام شده در ایمیل برآورد هزینه معتبر است و پس از آن نیازمند تکمیل مجدد فرم ثبت سفارش است.


- هزینه های تحویل الکترونیکی پروژه بر عهده مجری خدمات می باشد. در صورتیکه پروژه نیازمند تحویل به روشی غیر از روش های الکترونیکی (از طریق ایمیل) باشد، کلیه هزینه های مواد مصرفی، حمل و نقل و ارسال خدمات بر عهده مشتری می باشد، مگر غیر از آن که به صورت کتبی به امضای طرفین رسیده باشد .


- ارائه دهنده خدمات مجاز است پس از ارسال ایمیل برآورد هزینه و قبل از پیش پرداخت هزینه سفارش توسط مشتری، نسبت به هرگونه برآورد هزینه اصلاحی ناشی از تغییر تعرفه یا اشتباه احتمالی در برآورد هزینه اقدام نماید .


- ارائه دهنده خدمات مختار است در هر زمان پس از آغاز پروژه و بنا به صلاحدید نسبت به بررسی اشتباه در برآورد هزینه و صدور برآورد هزینه اصلاحی اقدام نماید و مراتب را به مشتری اطلاع دهد. بدیهی است تغییر هزینه خدمات بایستی ضمن حفظ عرف تعرفه اعلامی در سایت ترجمه بازار مورد تایید طرفین باشد. در صورت عدم رضایت مشتری و تمایل به لغو سفارش از سوی ایشان، مطابق ضوابط لغو سفارش عمل خواهد گردید .


- هزینه تایپ برای کلیه پروژه ­ها رایگان است.


- تنها هزینه کتبی ذکر ­شده در پیش ­فاکتور به عنوان هزینه معتبر انجام پروژه شناخته می­شود و هرگونه برآورد شفاهی احتمالی ناشی از برقراری تماس ­های تلفنی و سایر موارد قبل از ارسال پیش فاکتور غیر­قابل استناد است و فقط جهت راهنمایی در جهت اعلام هزینه حدودی ترجمه می­باشد.


- هزینه خدمات به صورت 40 درصد پیش ­پرداخت در هنگام ثبت نهایی سفارش پروژه مطابق با  پیش فاکتور و 60 درصد در هنگام تحویل پروژه مطابق با فرم تسویه حساب نهایی دریافت می­ گردد مگراینکه توافق کتبی دیگری بین طرفین قرارداد منعقد شده باشد.

 

5- شرایط تحویل پروژه

 

- هرگونه تاریخ و زمان تحویل تنها پس از مشاهده محتوای اولیه پروژه توسط مجری خدمات و ارائه ایمیل برآورد هزینه و زمانبندی کتبی معتبر و قابل استناد می باشد.

- در پروژه هایی که اعلام زمانبندی بر مبنای برآورد اولیه صورت می‌پذیرد (پروژه ­هایی به غیر از ترجمه نظیر طراحی اسلاید، ویراستاری، و تحقیق اینترنتی)، مجری خدمات مجاز است برای ارائه خدمات با کیفیت استاندارد، صرفنظر از زمان اعلام شده در ایمیل اولیه برآورد هزینه و بر حسب مقتضیات پروژه، اقدام به تمدید زمان به مدت ۲۵% زمان اجرای پروژه بدون هماهنگی قبلی با مشتری، و ۵۰% زمان پروژه با هماهنگی قبلی با مشتری نماید. البته این شرایط برای پروژه‌های فوری صادق نمی‌باشد و ارائه دهنده خدمات موظف است ظرف مدت اعلام شده در برآورد سفارش نسبت به تحویل آن اقدام نماید.


- زمان ویراستاری پروژه جزو زمان ترجمه نمی باشد و به صورت جداگانه پس از تحویل پروژه ترجمه محاسبه می شود و به اطلاع مشتری می­رسد. البته این امر به استثنای پروژه های فوری است که زمان ویراستاری به همراه زمان ترجمه محاسبه می گردد.


- تاریخ و زمان پیش پرداخت و تائید مالی، ملاک زمان آغاز پروژه می باشد. در صورت پیش پرداخت در روزهای تعطیل و نیز پیش پرداخت پس از ساعت  09:00 شب در روزهای هفته، با توجه به تشریفات لازم برای ارجاع پروژه به همکاران و لزوم وصول و آغاز پروژه توسط ایشان، زمان آغاز پروژه ساعت 9 صبح روز بعد خواهد بود. پیشنهاد می گردد در پروژه های عادی (غیرفوری) مشتریان گرامی حداکثر شب قبل از آغاز پروژه نسبت به واریز پیش پرداخت یا تسویه حساب اقدام نمایند تا کار ایشان در زمانبندی اعلام شده طبق برنامه آغاز شود.   

 

- تاریخ تحویل تنها در صورت ارائه کتبی در پیش­ فاکتور برآورد هزینه و زمانبندی یا هرگونه قرارداد کتبی معتبر می باشد و هرگونه بیان شفاهی یا تقریبی تاریخ تحویل فاقد اعتبار است. همچنین تاریخ تحویل پروژه های دارای ویراستاری، دارای رواداری به میزان 25 درصد می باشد.


- در صورت تغییر در حجم و محتوای سفارش، مجری خدمات مجاز است نسبت به تغییر تاریخ تحویل پروژه اقدام نموده و موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام مراتب از طریق پست الکترونیک (قراردادهای مجازی) یا فکس (قراردادهای کتبی) اقدام نماید.
 
- هیچگونه مسئولیتی نظیر مسئولیت خسارت وارده بر اثر تأخیر یا عدم تحویل پروژه انجام شده ناشی از اشکالات و اختلالات خطوط مخابراتی، اینترنت، پست الکترونیک، تأخیر توسط اداره پست، پیک موتوری و غیره بر عهده مجری خدمات نمی باشد.

- مجری خدمات هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از هرگونه تأخیر توسط مشتری نظیر تأخیر در پرداخت پیش ­پرداخت، تسویه حساب نهایی، ارسال فایل و غیره را نمی پذیرد. بدیهی است در چنین حالتی کلیه تاریخ های تحویل از پیش اعلام شده لغو و تاریخ های جدید تعیین خواهند شد و معتبر خواهند بود.


- صرفنظر از حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده که خارج از اراده و کنترل ارائه دهنده مجری خدمات می باشد، در صورت تأخیر در تحویل پروژه مطابق با برنامه زمانبندی اعلام شده در ایمیل برآورد هزینه (منوط به تسویه حساب کامل مالی از سوی مشتری)، مجری خدمات ملزم به ارائه تخفیف دیرکرد به ازای هر روز دیرکرد، به ترتیب 10 درصد برای پروژه های زیر ۳۰۰۰۰۰ تومان، و 15 درصد برای پروژه های بالای ۳۰۰۰۰۰ تومان و 100% برای پروژه های فوری می باشد.


- در صورتیکه سفارش مشتری نیازمند استفاده از خدمات شخص ثالث نظیر دارالترجمه رسمی یا سایر مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها باشد، هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از تأخیر شخص ثالث متوجه ارائه دهنده خدمات نمی باشد.


- فرمت استاندارد تحویل پروژه های این مرکز در حال حاضر تحویل فایل در نرم افزار مایکروسافت وورد 2013 و فونت نازنین به همراه یک فایل پی دی اف می باشد و مسئولیت عدم استفاده و عدم وجود این نسخه نرم افزاری یا فونت در سیستم مشتری بر عهده این مرکز نمی باشد و تمامی فایل ها در فرمت های ذکرشده برای مشتری ارسال خواهند شد.


- تمامی خسارات ناشی از عدم تحویل به موقع ترجمه شامل موارد ذکر­شده در این بخش می­باشند و مجری خدمات به غیر از بند 9 از این بخش دارای مسئولیت پرداخت خسارت دیگری نمی­ باشد.


6- شرایط پرداخت

- مشتری موظف است حداکثر تا 5 روز پس از دریافت صورتحساب نهایی نسبت به تسویه حساب مالی پروژه اقدام نماید.

- در صورت تأخیر مشتری در پرداخت، به ازای هر روز دیرکرد، ده درصد کل مبلغ پروژه (برای پروژه های زیر ۳۰۰۰۰۰ تومان) و بیست درصد کل مبلغ پروژه (برای پروژه های بالای ۳۰۰۰۰۰ تومان) جریمه دیرکرد منظور خواهد گردید که مشتری موظف و متعهد به پرداخت آن می باشد و در غیراینصورت فایل نهایی پروژه برای مشتری ارسال نخواهد شد. این شرایط هم برای پروژه های عادی و هم برای پروژه های فوری صادق است.

- برای پروژه های طولانی، ممکن است شرایط پرداخت به شیوه پرداخت در چند نوبت باشد که در چنین حالتی مشتری موظف است در زمان های مشخص شده در قرارداد نسبت به پرداخت و ثبت پرداخت اقدام نماید. بدیهی است در صورت امتناع یا قصور در پرداخت از سوی مشتری، ارائه دهنده خدمات مجاز است پروژه را تا زمان پرداخت مشتری، به حالت تعلیق در آورده یا به طور کلی لغو نماید.

- به علت حجم بالای پرداخت ها به حساب مجری خدمات، زمان و تاریخ دریافت فرم ثبت سفارش نهایی تکمیل شده ثبت فیش پرداختی ملاک زمان و تاریخ پرداخت بوده و مشتری موظف است پس از پرداخت وجه، نسبت به ثبت آنلاین پرداخت و تکمیل فرم ثبت نهایی سفارش اقدام نماید.

 

- پرداخت از طریق چهار روش پرداخت کارت به کارت اینترنتی، همراه بانک، عابر بانک و واریز به حساب در شعب بانکی میسر است.


- مسئولیت هرگونه اشتباه در پرداخت به حساب هایی غیر از حساب های اعلام شده توسط مجری خدمات بر عهده مشتری است.

7- لغو پروژه

- چنانچه در در هر زمان از انجام پروژه مشخص گردد که محتوای پروژه مغایر با قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد، مجری خدمات پروژه را به صورت یک طرفه لغو نموده و هزینه خدمات ارائه شده + ۱۵% کارمزد لغو پروژه + کلیه هزینه های انتقال وجه (کارمزد بانکی) را کسر نموده و باقیمانده اعتبار مشتری را به حساب ایشان واریز می ­نماید.

- چنانچه پروژه به هر علتی به درخواست مشتری لغو گردد، هزینه های خدمات قابل ارائه تا آن زمان + ۱۵% آخرین مبلغ توافق شده کل سفارش به عنوان کارمزد خدمات ارائه شده توسط ترجمه بازار + کلیه هزینه های کارمزد بانکی انتقال وجه مجدد به حساب مشتری کسر گردیده و باقیمانده وجه تا ۷۲ ساعت پس از تایید کتبی لغو سفارش از سوی مشتری، به حساب ایشان واریز خواهد شد.
توضیح: چنانچه خدمات ارائه شده و هزینه های جانبی یاد شده فراتر از مبالغ پرداخت شده توسط مشتری باشد، مشتری موظف و متعهد به پرداخت الباقی هزینه ها می باشد. بدیهی است پس از تسویه حساب مالی، آنچه از پروژه به پایان رسیده است تحویل مشتری خواهد گردید.

- در صورتیکه پروژه به هر علتی به درخواست مشتری لغو گردد، درصورتیکه هنوز کار روی پروژه آغاز نشده باشد، 5% کارمزد خدمات اداری به علاوه کلیه هزینه های استرداد وجه (کارمزد بانکی) کسر گردیده و باقیمانده وجه به حساب مشتری واریز خواهد شد.


- درصورتیکه در حین انجام پروژه مشتری حقوقی دچار بحران مالی شده، منحل گردیده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته با ورشکست شود، ارائه دهنده خدمات مجاز است پروژه را به صورت یک طرفه لغو نماید.

- درصورتیکه مجری خدمات به هر دلیل ارائه دهنده خدمات نتواند پروژه را تحویل نماید، موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام مراتب به مشتری اقدام نموده و در صورت امکان مشتری را در شناسایی راه حل های جایگزین برای انجام یا اتمام پروژه یاری نماید. در این حالت مجری خدمات می­ بایست کل مبلغ واریزی توسط مشتری را به او بازگرداند.


- درصورتیکه پس از تحویل پروژه، مشتری در مکاتبه با مجری خدمات نسبت به خدمات ارائه شده اعلام نارضایتی نماید (به گونه ای که ترجمه ارائه شده برای ایشان قابل استفاده نباشد) و درخواست استرداد وجه نماید، لازم است ایرادات ترجمه به طور دقیق توسط مشتری مشخص شده، به گونه ای که ارائه ایرادات به منظور تفهیم اتهام به مترجم برای لغو پروژه (و تبعاً عدم پرداخت حق الزحمه مترجم) هم برای مرکز، و هم برای مترجم قابل قبول و قابل استناد باشد. بدیهی است ارائه مدارک ناقص و علل نامناسب برای درخواست لغو پروژه، موجب عدم پیگیری موضوع خواهد شد و شاکی در صورت نداشتن ارائه ادله مناسب هیچگونه حقی نخواهد داشت و پرونده شکایت بسته خواهد شد.

8- اموال مشتری

- محتوای اولیه پروژه ارسالی از سوی مشتری به ایشان بازگشت داده نمی شود. مشتری موظف است فقط کپی محتوای خام پروژه را برای مجری خدمات ارسال نماید. نسخه های اصل تنها با قبول مسئولیت مستقیم مشتری توسط مجری خدمات پذیرفته می شود. بدیهی است، درصورتیکه مشتری تقاضای بازگشت محتوای اولیه پروژه ارسالی را پس از اتمام پروژه داشته باشد، موظف و متعهد به پرداخت کلیه هزینه های مربوطه می باشد.


- کلیه محتوا و اسناد ارسالی به مجری خدمات توسط این مرکز و با مسئولیت مشتری نگهداری شده و هیچگونه مسئولیتی در صورت فقدان یا خسارت به آنها بر عهده مجری خدمات نمی باشد.


- مجری خدمات مجاز است پس از گذشت 3 ماه از اتمام و تحویل پروژه ، نسبت به امحای محتوای اولیه پروژه اقدام نماید.


9- ماهیت پروژه

  - این مرکز از هرگونه ارائه خدمات برای ترجمه محتوای مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران و فراتر از آن (بر حسب مورد) معذور است.

- مشتری موظف است نسبت به انتخاب خدمات مناسب با بودجه و کیفیت مورد انتظار خود اقدام نماید. بدیهی است هیچگونه مسئولیتی بابت انتخاب نادرست مشتری و پیامدهای ناشی از آن بر عهده مجری خدمات نمی باشد.

- ترجمه هر پروژه بازتابی از محتوای اولیه هر پروژه می باشد. در رابطه با خدمات ترجمه، درصورتیکه محتوای اولیه پروژه ارسالی از لحاظ نگارشی یا علمی ضعیف یا ناقص بوده و ساختار نادرست و غیراستانداردی داشته باشد، طبیعی است که شرایط مشابهی در ترجمه متن نیز مشاهده گردد. مجری خدمات دارای مسئولیت اعمال تغییرات به منظور بهبود محتوای پروژه خارج از سفارش مشتری نمی باشد.

- در پروژه های ترجمه تخصصی، پیشنهاد می گردد مشتری قالب واژه نامه معرفی شده از سوی مجری خدمات را تکمیل و به همراه سفارش خود ارسال نماید. بدیهی است در غیراینصورت، مسئولیت هرگونه ترجمه تحت اللفظی واژگان و عبارات تخصصی بر عهده مشتری خواهد بود و مجری خدمات هیچگونه مسئولیت و تعهدی برای اصلاح مراتب پس از تحویل پروژه بر عهده نداشته و هیچگونه شکایتی در این خصوص مورد پذیرش نخواهد بود.

- درصورتیکه سفارش یا قرارداد پروژه مشتری را ملزم به تائید مقطعی بخش هایی از پروژه قبل از ارائه نسخه نهایی آن نماید، مجری خدمات هیچگونه مسئولیتی بابت جا افتادگی، بی دقتی، و هرگونه خطای دیگر در هنگام تأیید از جانب مشتری را نمی پذیرد.

- در پروژه های “فوری”، مجری خدمات نهایت تلاش خود را برای ارائه خدمات با کیفیت متناسب با سفارش و کمترین میزان خطا به کار می بندد، اما هیچگونه تضمینی درباره بی عیب و نقص بودن پروژه های فوری وجود نخواهد داشت و مشتری حق هیچگونه اعتراضی را در این مورد نخواهد داشت.


- طرفین قرارداد توافق می نمایند که “ترجمه علمی دارای شرایط مطلق و کاملاً حساب شده نیست و هیچ دو مترجمی ترجمه ای دقیقاً شبیه به هم ارائه نمی نمایند و برخی موارد در ترجمه متون به صورت سلیقه ای و بنا بر تشخیص مترجم می باشد و مشتری توافق دارد که در صورتیکه معنی کلمات مورد نظر خود را به طور دقیق پیش از ترجمه برای این مرکز ارسال نکرده باشد، ترجمه را پس از تحویل مطابق سلیقه خود تغییر دهد و ویراستاری مجدد نماید ”.


10- حفظ اسرار مشتری

- ارائه دهنده خدمات تعهد می­ نماید که کلیه اطلاعات و محتوای خام ارسالی توسط مشتری را به صورت محرمانه نگهداری نماید.
 

11- گارانتی خدمات

- ترجمه یکی از دشوارترین زمینه ­ها در علوم ادبیات و نگارش به شمار می­رود و برگردان هر متن از زبان مبدأ به زبان مقصد نیازمند تسلط کامل بر قوانین گرامری و نگارشی هر دو زبان و در عین حال تسلط کامل بر محتوای علمی متن اولیه می­باشد و از این رو طبیعی است که هیچ ترجمه­ ای دارای شرایط کاملاً ایده ­آل و بی ­نقص نخواهد بود. با این حال به منظور رعایت حقوق مصرف­ کننده و کسب رضایت هر چه بیشتر مشتری، مرکز ترجمه­ بازار کلیه خدمات خود را با گارانتی 50 ساعته ارائه می­نماید تا مشتریان بتوانند از رعایت کیفیت مطلوب خدمات اطمینان حاصل نمایند.

- حتی ­الامکان سعی بر این است که انجام ترجمه هر زمینه علمی به مترجمی با تخصص علمی مرتبط با همان زمینه یا مشابه با آن زمینه علمی انجام گیرد. با این حال برای ترجمه متون تخصصی، چنانچه مشتری قالب واژه نامه پیشنهادی توسط این مرکز را تکمیل ننماید (در این قالب پیشنهادی در ترجمه­ های تخصصی پس از ارسال فایل، با توجه به حجم متن حدود بیست الی سی لغت تخصصی و کلیدی متن انتخاب می ­شوند و از مشتری خواسته می ­شود که اگر معانی خاصی برای آن­ها در نظر دارد، در این قالب بنویسد.) مطابق این توافقنامه، با توجه به نبود مرجع رسمی و قابل استناد مورد توافق طرفین در زمینه ترجمه تخصصی واژگان متن، مسئولیتی در خصوص احتمال ترجمه تحت اللفظی عبارات تخصصی بر عهده این مرکز و مترجمین آن نمی باشد.

- ارائه گارانتی رایگان تنها در بازه زمانی 50 ساعت از زمان ارسال ترجمه توسط مرکز برای مشتری امکانپذیر می باشد و پس از گذشت این زمان، هرگونه گارانتی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود.


- مشتری موظف است ایرادات وارده را در فرم درخواست گارانتی به طور دقیق بیان نماید تا امکان پیگیری و انجام اصلاحات وجود داشته باشد و به درخواست­ های مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- نحوه چیدمان جملات و استفاده از لغات در هر ترجمه امری سلیقه­ ای است و چیدمان جملات (در صورتیکه از لحاظ نگارشی دارای مشکل نباشند.) مشمول خدمات گارانتی نمی­ باشد.


- مشتری فقط یک بار مجاز به درخواست گارانتی می باشد و اگر پس از دریافت نسخه نهایی گارانتی، مجدداً موارد جدیدی را در نظر داشته باشد، گارانتی مجدد با دریافت هزینه انجام خواهد شد.


- در صورتیکه درخواست گارانتی چند بار برای یک پروژه در سایت ثبت گردد، تنها درخواست اول معیار گارانتی خدمات خواهد بود و به درخواست­ های بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.


- درصورتیکه مشتری در هر زمان پس از ارائه درخواست گارانتی و دریافت مجدد پروژه پس از انجام گارانتی با ذکر دلایل کافی از کیفیت انجام پروژه ناراضی باشد، می ­تواند با رضایت مجری خدمات هزینه کمتری را پرداخت نماید و میزان این کاهش هزینه متناسب با نواقص و دلایل مطرح ­شده از سوی مشتری خواهد بود.


12- کپی رایت

ترجمه موارد دارای شرایط کپی رایت در این مرکز بر حسب قوانین زیر صورت می پذیرد:

- مشتری اجازه ترجمه، تغییر یا بازنشر محتوای موضوع سفارش را از صاحب اثر داشته یا در حال دریافت آن باشد.


- ارائه خدمات جهت استفاده شخصی مشتری بوده و استفاده برای مقاصد تجاری بدون اجازه صاحب اثر نباشد. 

- مشتری تعهد می نماید ارائه دهنده خدمات را از هرگونه ادعای حقوقی نه محدود به نقض قانون کپی رایت مبری دانسته و کلیه مسئولیت های حقوقی نه محدود به نقض قانون کپی رایت و سایر حقوق مادی و معنوی ناشی از انجام پروژه توسط مجری خدمات را شخصاً و اصالتاً می پذیرد. 

- مسئولیت هرگونه تغییر در محتوای پروژه تحویل شده و پیامدها و اثرات مادی و معنوی ناشی از تغییر محتوای پروژه تحویل‌شده بر عهده مشتری می باشد.

 

13- اختلافات و شکایات

- در صورتیکه پس از ایجاد اختلاف، طرفین قرارداد پس از مذاکرات نتوانند اختلاف به وجود آمده را رفع نمایند و به توافق نهایی و رضایت دو جانبه برسند، مجاز هستند نسبت به تعیین داور مرضی الطرفین اقدام نمایند و یا مراتب را از طریق مراجع قانونی پیگیری نمایند. 

- مسئولیت ارائه دهنده خدمات در هر شرایط و هر محکمه قانونی، تنها محدود به بازگرداندن مبلغ کل هزینه خدمات به مشتری خواهد بود.


- شرایط و ضوابط ارائه شده در این متن مطابق و منوط و مشروط به قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند. 


مرکز ترجمه بازار دارای حق افزودن، حذف یا اصلاح تمامی یا بخشی از شرایط و قوانین خدمات ذکر­شده در این صفحه در هر زمان است و مشتریان موظف هستند پیش از نهایی کردن سفارش خود از این قوانین اطلاع داشته باشند و عدم اطلاع مشتری، حقی را ایجاد نخواهد کرد.