ترجمه نرم افزار , فارسی سازی نرم افزار

در خدمات ترجمه نرم افزار، بومی سازی و فارسی سازی متون داخل نرم افزار و منوها و قسمت های آموزشی و راهنمای (Help) نرم افزارهای مختلف در زمینه تخصصی مورد نظر انجام می شود که یکی از خدمات جدید ترجمه بازار می باشد. اگر از شرکت های توسعه نرم افزار هستید و قصد فارسی سازی نرم افزارهای تولیدی خود اعم از فارسی سازی متون داخل نرم افزار و منوها و بخش آموزش آن را دارید و یا اگر از افرادی هستید که در فراگیری نرم افزار جدیدی مشکل دارید و قصد دارید، طرز کار قسمت های مهم آن را یاد بگیرید، این خدمات برای شما بسیار سودمند خواهد بود زیرا ترجمه توسط کارشناسان زمینه مورد نظر شما که تجربه کافی در مباحث نرم افزاری و علوم کامپیوتر دارند، انجام می گیرد.

تعرفه قیمت ترجمه نرم افزار , فارسی سازی نرم افزار

ترجمه کتاب

ترجمه سازمانی

ترجمه و فارسی سازی نرم افزار

5/5 - (4 امتیاز)