ضوابط، شرایط و قوانین خدمات ترجمه بازار

مشتری گرامی از اینکه مرکز ترجمه بازار را برای ترجمه متن خود انتخاب نموده‌اید متشکریم.

ضوابط و شرایط زیر به عنوان یک مرجع جهت جلوگیری از بروز هرگونه عدم تفاهم و اشتباه از سوی طرفین در ارائه خدمات در نظر گرفته شده‌اند و ملاک عمل این مرکز ترجمه در ارائه خدمات به مشتریان می‌باشند.

۱- اسناد و مدارک مرجع قرارداد

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین، مدارک زیر به ترتیب اولویت ذکر­شده معتبر هستند:

– شرایط ذکر­شده در فرم پیش ­فاکتور یا قرارداد ارسالی از سوی سایت ترجمه ­بازار که پس از ثبت سفارش برای مشتری ارسال می­شود.

– شرایط و قوانین خدمات

۲- هدف از تدوین شرایط و قوانین

با توجه به گستردگی و پیچیدگی انواع خدمات ترجمه و امکان ایجاد عدم ­تفاهم در برخی از موارد، این متن به منظور ایجاد یک زبان مشترک برای اجرای خدمات و جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و سوء برداشت تدوین شده است و در مواقع اختلاف مرجعی برای حل اختلاف به شمار می­رود.

3- اصطلاحات و تعاریف استفاده شده

– “مشتری” سفارش‌دهنده و پردازنده هزینه خدمات می‌باشد و می‌تواند شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

– “مجری خدمات” مرکز ترجمه بازار است که ترجمه را اجرا می‌نماید و در قبال آن هزینه ترجمه را دریافت می‌­نماید.

–  “طرفین قرارداد” مجری خدمات و مشتری هستند.

– “هزینه خدمات” عبارت از مبلغی است که بابت ارائه خدمات توسط مجری خدمات به هر طریق و بر طبق مدارک پرداختی ارائه شده از سوی مشتری دریافت می‌شود.

– “پروژه” عبارت است از مجموع خدمات مورد سفارش مذکور در فرم پیش فاکتور

– “فرم پیش ­فاکتور” عبارت است از  فرمی که در آن هزینه و زمان بندی پروژه و سایر شرایط مورد نیاز پروژه تعریف شده است و از سوی مجری خدمات به صورت یک­ طرفه به امضا رسیده است و در ایمیل برآورد هزینه و زمان بندی پروژه برای مشتری ارسال شده است.

– “ثبت نهایی سفارش” به معنای پر­کردن فرم ثبت نهایی سفارش پس از انجام پرداخت بانکی توسط مشتری است و به منزله قبول شرایط مندرج در فرم پیش­فاکتور و شرایط و قوانین خدمات (متن حاضر) است.

– “محتوای اولیه پروژه” عبارت است از ملزومات اولیه پروژه که شامل یکی از موارد متن، تصاویر، نشانی‌های اینترنتی، ویدئویی و غیره یا تمامی آن‌ها است و به همراه فرم ثبت سفارش توسط مشتری به مرکز ترجمه بازار ارسال می‌گردد.

4- هزینه خدمات

– هزینه خدمات بر اساس برآورد هزینه مجری خدمات و بر طبق جزئیات سفارش و محتوای خام ارائه شده توسط مشتری و در فرم پیش ­فاکتور اولیه ارسالی در ایمیل برآورد هزینه ارائه می‌گردد.

– کلیه شرایط مربوط به تعرفه‌ها و نحوه پرداخت هزینه خدمات کتباً در ایمیل برآورد هزینه اعلام می‌گردد و مشتری موظف است بر طبق شرایط و ضوابط پرداخت، نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدام نماید.

– اجرای پروژه منوط به دریافت پیش پرداخت از سوی مشتری به صورت واریز به حساب اعلام شده توسط مجری خدمات می‌باشد، مگر آنکه شرایط دیگری به صورت کتبی به مشتری اعلام شده باشد.

– اگر در هر زمان از اجرای پروژه، تغییراتی به درخواست مشتری در سفارش صورت پذیرد، هزینه‌های مرتبط در صورتحساب نهایی مشتری منظور خواهد شد. چنانچه بخشی از پروژه در حال اجرا از سفارش حذف گردد، تنها درصورتیکه بخش درخواستی هنوز توسط ارائه دهنده خدمات انجام نشده باشد، مراتب کسر هزینه در صورتحساب نهایی مشتری منظور خواهد گردید.

– درصورتیکه هزینه هایی خارج از اراده و اطلاع قبلی طرفین به وجود آید، ارائه دهنده خدمات موظف است مراتب را در اسرع وقت به اطلاع مشتری برساند و توافق مجدد در رابطه با هزینه صورت پذیرد. در صورت عدم توافق در رابطه با افزایش هزینه‌های پیش بینی نشده یا افزایش تعرفه ناگهانی مجری خدمات، هر یک از طرفین مجاز هستند با اعلام کتبی پروژه را لغو نمایند.

– برآورد هزینه و زمانبندی اجرا و اتمام پروژه حداکثر تا زمان اعلام شده در ایمیل برآورد هزینه معتبر است و پس از آن نیازمند تکمیل مجدد فرم ثبت سفارش است.

– هزینه‌های تحویل الکترونیکی پروژه انجام شده بر عهده مجری خدمات می‌باشد. در صورتیکه پروژه نیازمند تحویل به روشی غیر از روش‌های الکترونیکی (از طریق ایمیل) باشد، کلیه هزینه‌های مواد مصرفی، حمل و نقل و ارسال خدمات بر عهده مشتری می‌باشد، مگر غیر از آن که به صورت کتبی به امضای طرفین رسیده باشد.

– ارائه دهنده خدمات مجاز است پس از ارسال ایمیل برآورد هزینه و قبل از پیش پرداخت هزینه سفارش توسط مشتری، نسبت به هرگونه برآورد هزینه اصلاحی ناشی از تغییر تعرفه یا اشتباه احتمالی در برآورد هزینه اقدام نماید.

– ارائه دهنده خدمات مختار است در هر زمان پس از آغاز پروژه و بنا به صلاحدید نسبت به بررسی اشتباه در برآورد هزینه و صدور برآورد هزینه اصلاحی اقدام نموده و مراتب را به مشتری اطلاع دهد. بدیهی است تغییر هزینه خدمات بایستی ضمن حفظ عرف تعرفه اعلامی در سایت ترجمه بازار مورد تایید طرفین باشد. در صورت عدم رضایت مشتری و تمایل به لغو سفارش از سوی ایشان، مطابق ضوابط لغو سفارش عمل خواهد گردید.

– هزینه تایپ برای کلیه پروژه­ها رایگان است.

– تنها هزینه کتبی ذکر ­شده در پیش ­فاکتور به عنوان هزینه معتبر انجام پروژه شناخته می­شود و هرگونه برآورد شفاهی احتمالی ناشی از برقراری تماس‌های تلفنی و سایر موارد قبل از ارسال پیش فاکتور غیر­قابل استناد است و فقط جهت راهنمایی در جهت اعلام هزینه حدودی ترجمه می­باشد.

– هزینه خدمات به صورت 50 درصد پیش­پرداخت در هنگام ثبت نهایی سفارش پروژه مطابق با  پیش فاکتور و 50 درصد در هنگام تحویل پروژه مطابق با ارسال فرم تسویه حساب نهایی دریافت می­گردد مگراینکه توافق کتبی دیگری بین طرفین قرارداد منعقد شده باشد.

5- شرایط تحویل پروژه

– هرگونه تاریخ و زمان تحویل تنها پس از مشاهده محتوای اولیه پروژه توسط مجری خدمات و ارائه ایمیل برآورد هزینه و زمانبندی کتبی معتبر و قابل استناد می‌باشد.

– در پروژه هایی که اعلام زمانبندی بر مبنای برآورد اولیه صورت می‌پذیرد (پروژه­هایی به غیر از ترجمه نظیر طراحی اسلاید، ویراستاری، و تحقیق اینترنتی)، مجری خدمات مجاز است برای ارائه خدمات با کیفیت استاندارد، صرفنظر از زمان اعلام شده در ایمیل اولیه برآورد هزینه، بسته به مقتضیات پروژه، اقدام به تمدید زمان به مدت ۲۵% زمان اجرای پروژه بدون هماهنگی قبلی با مشتری، و ۵۰% زمان پروژه با هماهنگی قبلی با مشتری نماید. این شرایط برای پروژه‌های فوری صادق نمی‌باشد و ارائه دهنده خدمات موظف است ظرف مدت اعلام شده در برآورد سفارش نسبت به تحویل آن اقدام نماید.

– زمان ویراستاری پروژه جزو زمان ترجمه نمی باشد و به صورت جداگانه پس از تحویل پروژه ترجمه محاسبه می‌شود و به اطلاع مشتری می­رسد.

– تاریخ تحویل تنها در صورت ارائه کتبی در پیش­فاکتور برآورد هزینه و زمانبندی یا هرگونه قرارداد کتبی معتبر می‌باشد و هرگونه بیان شفاهی یا تقریبی تاریخ تحویل فاقد اعتبار است. همچنین تاریخ تحویل پروژه‌های دارای ویراستاری، دارای رواداری به میزان ± ۲۵% می‌باشد.

– در صورت تغییر در حجم و محتوای سفارش، مجری خدمات مجاز است نسبت به تغییر تاریخ تحویل پروژه اقدام نموده و موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام مراتب از طریق پست الکترونیک،                ( قراردادهای مجازی) یا فکس (قراردادهای کتبی) اقدام نماید.

– هیچگونه مسئولیتی نظیر مسئولیت خسارت وارده بر اثر تأخیر یا عدم تحویل پروژه انجام شده ناشی از اشکالات و اختلالات خطوط مخابراتی، اینترنت، پست الکترونیک، یا تأخیر توسط اداره پست، پیک موتوری و غیره بر عهده مجری خدمات نمی باشد.

– مجری خدمات هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از هرگونه تأخیر توسط مشتری نظیر تأخیر در پرداخت پیش­پرداخت، تسویه حساب نهایی، ارسال فایل و غیره را نمی پذیرد. بدیهی است در چنین حالتی کلیه تاریخ‌های تحویل از پیش اعلام شده لغو و تاریخ‌های جدید تعیین خواهند شد و معتبر خواهند بود.

– صرفنظر از حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده که خارج از اراده و کنترل ارائه دهنده مجری خدمات می‌باشد، در صورت تأخیر در تحویل پروژه مطابق با برنامه زمانبندی اعلام شده در ایمیل برآورد هزینه (منوط به تسویه حساب کامل مالی از سوی مشتری)، مجری خدمات ملزم به ارائه تخفیف دیرکرد به ازای هر روز دیرکرد، به ترتیب 3% برای پروژه‌های زیر ۳۰۰۰۰۰ تومان، و 5 درصد برای پروژه‌های بالای ۳۰۰۰۰۰ تومان و 100% برای پروژه‌های فوری می‌باشد.

– در صورتیکه سفارش مشتری نیازمند استفاده از خدمات شخص ثالث نظیر دارالترجمه رسمی یا سایر مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌ها باشد، هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از تأخیر شخص ثالث متوجه ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

– تمامی خسارات ناشی از عدم تحویل به موقع ترجمه شامل موارد ذکر­شده در این بخش می­باشند و مجری خدمات به غیر از بند 9 از این بخش دارای مسئولیت پرداخت خسارت دیگری نمی­باشد.

6- شرایط پرداخت

– مشتری موظف است حداکثر تا 10 روز پس از دریافت صورتحساب نهایی نسبت به تسویه حساب مالی پروژه اقدام نماید.

– در صورت تأخیر مشتری در پرداخت، به ازای هر روز دیرکرد، 10% کل مبلغ پروژه (برای پروژه‌های زیر ۳۰۰۰۰۰ تومان) و 20% کل مبلغ پروژه (برای پروژه‌های بالای ۳۰۰۰۰۰ تومان) جریمه دیرکرد منظور خواهد گردید که مشتری موظف و متعهد به پرداخت آن می‌باشد. این شرایط هم برای پروژه­های معمولی و هم برای پروژه­های فوری صادق است.

– برای پروژه‌های طولانی، ممکن است شرایط پرداخت به شیوه پرداخت در چند نوبت باشد، که در چنین حالتی مشتری موظف است در زمان‌های مشخص شده، نسبت به پرداخت و ثبت پرداخت اقدام نماید. بدیهی است در صورت امتناع یا قصور در پرداخت از سوی مشتری، ارائه دهنده خدمات مجاز است پروژه را تا زمان پرداخت مشتری، به حالت تعلیق در آورده یا به طور کلی لغو نماید.

– به علت حجم بالای پرداخت‌ها به حساب مجری خدمات، زمان و تاریخ دریافت فرم ثبت سفارش نهایی تکمیل شده ثبت فیش پرداختی ملاک زمان و تاریخ پرداخت بوده و مشتری موظف است پس از پرداخت وجه، نسبت به ثبت آنلاین پرداخت و تکمیل فرم ثبت نهایی سفارش اقدام نماید.

– پرداخت از طریق چهار روش پرداخت کارت به کارت اینترنتی، همراه بانک، عابر بانک و واریز به حساب در شعب بانکی میسر می‌باشد.

– مسئولیت هرگونه اشتباه در پرداخت به حساب هایی غیر از حساب‌های اعلام شده توسط مجری خدمات بر عهده مشتری می‌باشد.

7- لغو پروژه

– چنانچه در در هر زمان از انجام پروژه مشخص گردد که محتوای پروژه مغایر با قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، مجری خدمات پروژه را به صورت یک طرفه لغو نموده و هزینه خدمات ارائه شده تا آن لحظه + 20% کارمزد لغو پروژه + کلیه هزینه‌های انتقال وجه (کارمزد بانکی) را کسر نموده و باقیمانده اعتبار مشتری را به حساب ایشان واریز می­نماید.

– چنانچه پروژه به هر علتی به درخواست مشتری لغو گردد، هزینه‌های خدمات قابل ارائه تا آن زمان + 20% مبلغ کل سفارش + کلیه هزینه‌های انتقال وجه مجدد به حساب مشتری (کارمزد بانکی) کسر گردیده و باقیمانده وجه تا ۷۲ ساعت پس از تایید کتبی لغو سفارش به حساب مشتری واریز خواهد گردید. بدیهی است چنانچه خدمات ارائه شده و هزینه‌های جانبی یاد شده فراتر از مبالغ پرداخت شده توسط مشتری باشد، مشتری موظف و متعهد به پرداخت الباقی هزینه‌ها می‌باشد. بدیهی است پس از تسویه حساب مالی، آنچه از پروژه به پایان رسیده است تحویل مشتری خواهد گردید و این شرایط حتی اگر پروژه آغاز نشده باشد نیز برقرار است.

– هیچکدام از طرفین مسئولیت ناشی از رویدادهای خارج از اراده و کنترل خود نسبت به یکدیگر یا شخص ثالث را نمی پذیرند.

– درصورتیکه در حین انجام پروژه مشتری حقوقی دچار بحران مالی شده، منحل گردیده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته با ورشکست شود، ارائه دهنده خدمات مجاز است پروژه را به صورت یک طرفه لغو نماید.

– درصورتیکه مجری خدمات به هر دلیل ارائه دهنده خدمات نتواند پروژه را تحویل نماید، موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام مراتب به مشتری اقدام نموده و در صورت امکان مشتری را در شناسایی راه حل‌های جایگزین برای انجام یا اتمام پروژه یاری نماید. در این حالت مجری خدمات می­بایست کل مبلغ واریزی توسط مشتری را به او بازگرداند.

8- اموال مشتری

– محتوای اولیه پروژه ارسالی از سوی مشتری به ایشان بازگشت داده نمی شود. مشتری موظف است فقط کپی محتوای خام پروژه را برای مجری خدمات ارسال نماید. نسخه‌های اصل تنها با قبول مسئولیت مستقیم مشتری توسط مجری خدمات پذیرفته می‌شود. بدیهی است، درصورتیکه مشتری تقاضای بازگشت محتوای اولیه پروژه ارسالی را پس از اتمام پروژه داشته باشد، موظف و متعهد به پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه می‌باشد.

– کلیه محتوا و اسناد ارسالی به مجری خدمات توسط این مرکز و با مسئولیت مشتری نگهداری شده و هیچگونه مسئولیتی در صورت فقدان یا خسارت به آنها بر عهده مجری خدمات نمی باشد.

– مجری خدمات مجاز است پس از گذشت 3 ماه از اتمام و تحویل پروژه نسبت به امحای محتوای اولیه پروژه اقدام نماید.

9- ماهیت پروژه

– این مرکز از هرگونه ارائه خدمات برای ترجمه محتوای مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه ای و فراتر از آن (بر حسب مورد) معذور است.

– مشتری موظف است نسبت به انتخاب خدمات مناسب با بودجه و کیفیت مورد انتظار خود اقدام نماید. بدیهی است هیچگونه مسئولیتی بابت انتخاب نادرست مشتری و پیامدهای ناشی از آن بر عهده مجری خدمات نمی باشد.

– ترجمه هر پروژه بازتابی از محتوای اولیه هر پروژه می‌باشد. در رابطه با خدمات ترجمه، درصورتیکه محتوای اولیه پروژه ارسالی از لحاظ نگارشی یا علمی ضعیف یا ناقص باشد و ساختار نادرست و غیراستانداردی داشته باشد بوده، طبیعی است که شرایط مشابهی در ترجمه متن نیز مشاهده گردد. مجری خدمات دارای مسئولیت اعمال تغییرات به منظور بهبود محتوای پروژه خارج از سفارش مشتری نمی باشد.

– در پروژه‌های ترجمه تخصصی، پیشنهاد می‌گردد مشتری قالب واژه نامه معرفی شده از سوی مجری خدمات را تکمیل و به همراه سفارش خود ارسال نماید. بدیهی است در غیراینصورت، مسئولیت هرگونه ترجمه تحت اللفظی واژگان و عبارات تخصصی بر عهده مشتری خواهد بود و مجری خدمات هیچگونه مسئولیت و تعهدی برای اصلاح مراتب پس از تحویل پروژه بر عهده نداشته و هیچگونه شکایتی در این خصوص مورد پذیرش نخواهد بود.

– درصورتیکه سفارش یا قرارداد پروژه مشتری را ملزم به تائید مقطعی بخش هایی از پروژه قبل از ارائه نسخه نهایی آن نماید، مجری خدمات هیچگونه مسئولیتی بابت جا افتادگی، بی دقتی، و هرگونه خطای دیگر در هنگام تأیید از جانب مشتری را نمی پذیرد.

– در صورتیکه کد مترجم خاصی از سوی مشتری برای اجرای پروژه در نظر گرفته نشده باشد یا معرفی نشده باشد، مرکز ترجمه بازار این اختیار را دارد که پیش از اجرای پروژه یا در حین اجرای پروژه، مترجم یا مترجمین اولیه انتخابی برای پروژه را با مترجمین هم‌سطح (بر حسب شرایط پروژه و مترجمین موجود) تغییر دهد.

– طرفین قرارداد توافق می‌نمایند که “ترجمه علمی دارای شرایط مطلق و کاملاً حساب شده نیست و هیچ دو مترجمی ترجمه ای دقیقاً شبیه به هم ارائه نمی‌نمایند و برخی موارد در ترجمه متون به صورت سلیقه‌ای و بنا بر تشخیص مترجم ترجمه می‌شوند و مشتری می‌تواند ترجمه را پس از تحویل مطابق سلیقه خود تغییر دهد و ویراستاری مجدد نماید”.

10- حفظ اسرار

– ارائه دهنده خدمات تعهد می­نماید که کلیه اطلاعات و محتوای خام ارسالی توسط مشتری را به صورت محرمانه نگهداری نماید.

11- گارانتی خدمات

– ترجمه یکی از دشوارترین زمینه­ها در علوم ادبیات و نگارش به شمار می­رود و برگردان هر متن از زبان مبدأ به زبان مقصد نیازمند تسلط کامل بر قوانین گرامری و نگارشی هر دو زبان و در عین حال تسلط کامل بر محتوای علمی متن اولیه می­باشد و از این رو طبیعی است که هیچ ترجمه­ای دارای شرایط کاملاً ایده­آل و بی­نقص نخواهد بود. با این حال به منظور رعایت حقوق مصرف­کننده و کسب رضایت هر چه بیشتر مشتری، مرکز ترجمه­بازار کلیه خدمات خود را با گارانتی 72 ساعته ارائه می­نماید تا مشتریان بتوانند از رعایت کیفیت مطلوب خدمات اطمینان حاصل نمایند.

– حتی­الامکان سعی بر این است که انجام ترجمه هر زمینه علمی به مترجمی با تخصص علمی مرتبط با همان زمینه یا مشابه با آن زمینه علمی انجام گیرد. با این حال برای ترجمه متون تخصصی، چنانچه مشتری قالب واژه نامه پیشنهادی خود را ارسال نکند، با توجه به نبود مرجع رسمی و قابل استناد مورد توافق طرفین در زمینه ترجمه تخصصی واژگان متن، مسئولیتی در خصوص احتمال ترجمه نامنطبق با ذهنیت مشتری بر عهده این مرکز و مترجمین آن نمی باشد.

– ارائه گارانتی رایگان تنها در بازه زمانی 72 ساعت از زمان ارسال ترجمه توسط مرکز برای مشتری امکانپذیر می‌باشد و پس از گذشت این زمان، هرگونه گارانتی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود.

– مشتری موظف است ایرادات وارده را در فرم درخواست گارانتی به طور دقیق بیان نماید تا امکان پیگیری و انجام اصلاحات وجود داشته باشد و به درخواست­های مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– نحوه چیدمان جملات و استفاده از لغات در هر ترجمه امری سلیقه­ای است و چیدمان جملات (در صورتیکه از لحاظ نگارشی دارای مشکل نباشند.) مشمول خدمات گارانتی نمی­باشد.

– مشتری فقط یکبار مجاز به درخواست گارانتی می‌باشد و اگر پس از دریافت نسخه نهایی گارانتی، مجدداً موارد جدیدی را در نظر داشته باشد، گارانتی مجدد با دریافت هزینه انجام خواهد شد.

– در صورتی که درخواست گارانتی چند بار برای یک پروژه در سایت ثبت گردد، تنها درخواست اول معیار گارانتی خدمات خواهد بود و به درخواست­های بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- قوانین کپی رایت

اگر محتوای مورد ترجمه مشمول قوانین کپی ­رایت باشد، در سفارش ترجمه بایستی موارد زیر در نظر گرفته شوند:

– مشتری اجازه ترجمه، تغییر یا بازنشر محتوای موضوع سفارش را از صاحب اثر داشته یا در حال دریافت آن باشد.

– ارائه خدمات جهت استفاده شخصی مشتری بوده و استفاده برای مقاصد تجاری بدون اجازه صاحب اثر نباشد.

– مشتری تعهد می‌نماید ارائه دهنده خدمات را از هرگونه ادعای حقوقی نه محدود به نقض قانون کپی رایت مبری دانسته و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نه محدود به نقض قانون کپی رایت و سایر حقوق مادی و معنوی ناشی از انجام پروژه توسط مجری خدمات را شخصاً و اصالتاً می‌پذیرد.

– مسئولیت هرگونه تغییر در محتوای پروژه تحویل شده و پیامدها و اثرات مادی و معنوی ناشی از تغییر محتوای پروژه تحویل شده بر عهده مشتری می‌باشد.

– درصورتیکه مشتری شخصاً و اصالتاً نویسنده محتوای پروژه باشد، کلیه حقوق پروژه انجام شده پس از تحویل به مشتری واگذار خواهد گردید و مجری خدمات تنها مجاز به استفاده از چکیده پروژه به عنوان نمونه کار انجام شده در سایت خود خواهد بود.

 13- شکایات و اختلافات

– در صورتیکه پس از ایجاد اختلاف، طرفین قرارداد پس از مذاکرات نتوانند اختلاف به وجود آمده را رفع نمایند و به توافق نهایی و رضایت دو جانبه برسند، مجاز هستند نسبت به تعیین داور مرضی الطرفین اقدام نمایند و یا مراتب را از طریق مراجع رسمی قانونی در استان­های تهران و البرز پیگیری نمایند.

– مسئولیت ارائه دهنده خدمات در هر شرایط و هر محکمه قانونی، تنها محدود به بازگرداندن مبلغ کل هزینه خدمات به مشتری خواهد بود.

– شرایط و ضوابط ارائه شده در این متن مطابق و منوط و مشروط به قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

4.5/5 - (2 امتیاز)