ضوابط و شرایط کار با مترجمین

مترجم گرامی از همکاری با شما خرسندیم و همواره به تداوم همکاری موثر با شما می اندیشیم.

ضوابط و شرایط زیر به عنوان مرجعی جهت جلوگیری از بروز هرگونه عدم تفاهم و اشتباه از سوی طرفین در تعاملات کاری در نظر گرفته شده اند و ملاک عمل این مرکز ترجمه در کار با شما مترجم گرامی می باشند.

کلیه همکاران این مجموعه موظف هستند که پیش از آغاز همکاری این متن را مطالعه نموده و از شرایط و ضوابط مندرج در آن آگاه شوند و عدم آگاهی آن­ها از این شرایط حقی را برای آنان ایجاد نخواهد کرد. بنابراین توصیه می­شود با مطالعه دقیق این شرایط و قوانین و پایبندی به آن­ها بتوانید همکاری مستمر و موفقی با این مرکز داشته و از مزایای این همکاری استفاده نمائید.

۱- آغاز فعالیت در مرکز ترجمه بازار

– پذیرش در مرکز ترجمه ­بازار بر مبنای آزمون ورودی انجام خواهد گرفت و پس از این آزمون نفرات قبول شده مشخص می شوند.

– قبولی در آزمون از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع همکاران خواهد رسید و پس از آن یک متن خوشامد گویی به همراه سند شرایط و قوانین همکاری (متن حاضر)، فایل استاندارد تحویل پروژه ها و تعرفه همکاری مطابق با سطح کیفی کار مترجم، ارسال خواهد شد.

– کلیه مکاتبات و تعاملات این مرکز با مترجمین اعم از ارسال و دریافت نامه ها و ارجاع و بازگردانی پروژه ها به صورت الکترونیکی انجام می شود و همکاران موظف هستند شرایط برقراری ارتباط الکترونیکی را برای خود ایجاد نمایند.

– پذیرش پروژه های این مرکز از سوی مترجم پس از ارسال این قوانین و تعرفه های همکاری به منزله قبول کلیه شرایط و قوانین و تعرفه های اعلام شده از سوی مترجم می باشد.

– هر یک از همکاران با توجه به نتایج آزمون ممکن است برای همکاری در یک یا چند زمینه کاری و موضوعی با این مرکز انتخاب شوند و پروژه ­های بعدی مطابق با زمینه کاری پذیرفته شده برای آن ها ارسال خواهد شد.

– مرکز ترجمه بازار دارای حق انتخاب عدم همکاری با هر یک از مترجمین بنا بر صلاحدید مرکز و در هر زمان است و آغاز همکاری با این مرکز هیچ حقی را در آینده برای استمرار همکاری با مترجم ایجاد نمی کند.

2- ارسال پروژه به مترجم و پذیرش پروژه توسط مترجم

– اعلام پذیرش پروژه ارسالی توسط مرکز ترجمه بازار به مترجم به معنای مشاهده و قبول شرایط مندرج در ایمیل و فرم ارائه پروژه توسط ایشان است و همکار پس از پذیرش پروژه مشمول قوانین مربوط به انجام و تحویل پروژه می گردد که در ادامه آمده اند.

– راه­های پذیرش پروژه و اعلام پذیرش به این مرکز عبارتند از :

1- پاسخ دادن به پیامک آغاز پروژه ارسالی از سوی مرکز به منظور پذیرش موقت پروژه

توضیح: این گزینه برای زمانی است که همکاران در زمان ارسال پیامک آغاز پروژه به اینترنت دسترسی ندارند.

2- ارسال ایمیل پذیرش پروژه به مرکز پس از ایجاد دسترسی به اینترنت

توضیح: در صورتیکه ایمیل پذیرش پروژه در مدت زمان انجام پروژه توسط همکاران به این مرکز ارسال نشود، همکار مشمول جریمه کاهش حق الزحمه خواهد شد.

3- تماس تلفنی با مرکز پس از دریافت پیامک آغاز پروژه

توضیح: این گزینه فقط برای مواقعی است که همکاران امکان ارسال پیامک پذیرش پروژه و دسترسی به اینترنت را ندارند و در هر صورت می بایست در نهایت نسبت به ارسال ایمیل پذیرش پروژه در مدت زمان انجام پروژه به این مرکز اقدام نمایند.

4- در تمامی حالت های بالا مترجم موظف است پیامک پذیرش پروژه را در بازه های زمانی زیر برای این مرکز ارسال نماید تا پروژه به او اختصاص یابد و در غیر اینصورت پروژه لغو شده و به همکار دیگری واگذار خواهد شد:

– برای پروژه های عادی : یک ساعت

– برای پروژه های فوری : نیم ساعت

– برای پروژه های خیلی فوری : پانزده دقیقه

– عادی، فوری یا خیلی فوری بودن پروژه ها در پیامک ارسالی از سوی این مرکز برای مترجم مشخص می شود. تعاریف مربوط به این نوع پروژه ها در قسمت بعدی آمده است.

3- شرایط و زمان بندی ارجاع و بازگردانی پروژه ها

– زمان بندی پروژه های ارسالی دارای دو زمان ارجاع و زمان بازگردانی پروژه است که زمان ارجاع عبارت از زمان ارسال ایمیل پروژه به مترجم و زمان بازگردانی، زمانی است که مترجم بایستی پروژه ترجمه شده را به ایمیل این مرکز ارسال نماید.

توضیح: در صورتیکه مترجم نتواند پروژه را در زمان بازگردانی تعیین شده تحویل نماید، مشمول جریمه های تأخیر خواهد شد که شرایط این جریمه ها در ادامه قوانین همکاری آمده است.

– پروژه ها با توجه به زمان بندی تحویل و حجم کلمات نسبت به زمان بندی به سه صورت عادی، فوری و خیلی فوری به مترجمین ارجاع می گردند.

– در پروژه های فوری و خیلی فوری مترجم موظف است، تعداد کلمات مشخص شده را در بازه های زمانی تعیین شده در ایمیل و فرم ارائه پروژه به این مرکز ارسال نماید و ممکن است بازگردانی پروژه در چندین بازه زمانی با فواصل کوتاه صورت پذیرد.

– کلیه مترجمین موظف هستند که پروژه را در قالب فایل استاندارد ارسالی در آغاز همکاری برای آن ها تحویل دهند و کل پروژه را در یک فایل و یک ایمیل برای این مرکز ارسال نمایند (مگر اینکه موردی به غیر از این از آن ها خواسته شده باشد.).

تذکر: در صورت عدم تحویل فایل در قالب یک ایمیل و یک فایل واحد، مترجم مشمول جرایم تأخیر و لغو پروژه می باشد و هیچگونه عذری در این زمینه پذیرفتنی نیست.

4- مواردی که بایستی ترجمه شوند

– در هر پروژه ترجمه باید کلیه موارد معرفی شده در این بخش ترجمه شوند، مگرآنکه خلاف آن در ایمیل و فرم ارائه پروژه ذکر شده باشد.

– مواردی که در ترجمه انگلیسی به فارسی می بایست انجام شوند، عبارتند از:

نام و اطلاعات نویسندگان

چکیده

زیرنویس ها

متن اصلی (شامل مقدمه و سایر قسمت های متن اصلی)

کلیدواژه ها

محتوای جداول و بالانویس جداول

زیرنویس تصاویر

متون پیوست یا Appendix

توضیحات متنی زیر یا بالای تصاویر

فرمول های درون پاراگراف ها

سایر موارد نظیر منابع، قدردانی، فهرست و فرمول های خارج از متن اصلی (فرمول های دارای شماره گذاری) ترجمه نمی شوند مگر آنکه خلاف آن در ایمیل ارائه پروژه به مترجم ذکر شده باشد.

توضیح : منابع بایستی تصویربرداری یا کپی برداری شده و در انتهای ترجمه درج شوند
– در مورد متون فارسی می­ بایست هر آنچه در فایل ارسالی به مترجم وجود دارد به زبان انگلیسی ترجمه شود، مگر آنکه در فرم ارائه پروژه خلاف آن ذکر شده باشد.

5- تأخیر یا عدم تحویل پروژه و جریمه های آن

– تأخیر در تحویل عبارت از اختلاف مدت زمان بازگردانی پروژه توسط مترجم با آخرین زمان بازگردانی قید شده در فرم ارائه پروژه است.

– جریمه دیرکرد تأخیر برای انواع پروژه ها به صورت زیر محاسبه می شود:

1- پروژه های عادی : به ازای هر ساعت تأخیر 8 درصد کاهش مبلغ کل حق الزحمه مشخص شده در ایمیل و فرم ارجاع پروژه به مترجم (تا زمان حداکثر 10 ساعت)

2- پروژه های فوری و خیلی فوری : به ازای هر ساعت تأخیر (تا مدت زمان 4 ساعت) 20 درصد کاهش مبلغ کل حق الزحمه مشخص شده در ایمیل و فرم ارجاع پروژه به مترجم

تبصره 1 : در صورت ارسال پروژه های عادی توسط مترجم پس از مدت زمان 5 ساعت و در بازه زمانی 5 الی 10 ساعت، پروژه با کاهش 80 درصد حق الزحمه از مترجم پذیرفته خواهد شد و در صورت عدم ارسال پروژه در این بازه زمانی مترجم از جمع همکاران مجموعه حذف خواهد شد فلذا توصیه می شود از پذیرش پروژه هایی که به هر دلیل امکان انجام آن ها در بازه مشخص شده برای شما وجود ندارد، جداً و اکیداً خودداری نمائید.

تبصره 2 : در صورت ارسال پروژه های فوری توسط مترجم پس از مدت زمان 1 ساعت و در بازه زمانی 1 الی 4 ساعت، پروژه با کاهش 80 درصد حق الزحمه از ایشان پذیرفته خواهد شد و در صورت عدم ارسال پروژه پس از مدت زمان 4 ساعت پروژه قابل پذیرش نخواهد بود و مترجم از جمع همکاران این مرکز حذف خواهد شد. همچنین در صورتیکه عدم ارسال به موقع پروژه در دو پروژه فوری متفاوت تکرار شود، مترجم از جمع همکاران مجموعه حذف خواهد شد فلذا توصیه می شود از پذیرش پروژه هایی که به هر دلیل امکان انجام آن ها در بازه مشخص شده برای شما وجود ندارد، جداً و اکیداً خودداری نمائید.

تبصره 3: در صورتیکه مترجم احساس نماید قادر به انجام پروژه حتی با میزان تأخیر 10 ساعت برای پروژه های عادی و 4 ساعت برای پروژه های فوری نمی باشد، بایستی مراتب را حداکثر از 24 ساعت قبل طی پیام رسمی به این مرکز اعلام نماید. در اینصورت علاوه بر عدم پرداخت حق الزحمه پروژه مورد نظر، ضرر و زیان وارد به مرکز ترجمه بازار که ناشی از عدم توانایی تحویل پروژه در زمان مشخص شده است محاسبه شده و از حساب بستانکاری مترجم کسر خواهد شد ولی مترجم مشمول حذف از جمع همکاران نخواهد شد. البته اعلام عدم توانایی تحویل پروژه (حتی با احتساب تأخیر) تنها برای 1 بار در هر فصل مجاز می باشد و در صورت تکرار این مورد، مترجم علاوه بر کسر ضرر و زیان از حساب بستانکاری از جمع همکاران این مرکز نیز حذف خواهد شد. (مترجم برای اطلاع رسانی در این مورد بایستی حتماً از بخش ارتباط با ما در سایت ترجمه بازار پیام خود را ارسال نماید و ارسال پیام از طریق ایمیل یا هر شیوه دیگر مورد پذیرش نمی باشد و مشمول جریمه های نقدی و حذف از لیست خواهد بود.)

تبصره 4: از آنجائیکه در شرایط دورکاری امکان صحت‌سنجی ادعاهای مترجمین در زمینه بروز مشکلات مختلف وجود ندارد و همچنین از آنجائیکه چنین دلایلی برای مشتریان قابل پذیرش نیست، مترجمین موظف هستند با پیش‌بینی امکانات لازم از وقوع مشکل در تحویل فایل جلوگیری نمایند و در غیراینصورت مسئولیت خسارات وارده به مشتریان و جریمه‌های مرتبط که شامل حذف از لیست با توقیف حساب بستانکاری می‌باشد، بر عهده مترجم خواهد بود.

6- کیفیت نامناسب ترجمه

– رعایت اصول کیفی ترجمه یکی از مهم ترین معیارهای این مرکز برای ادامه همکاری با مترجمین می باشد و در صورتیکه در هر زمان در بازخوانی پروژه های ارسالی از سوی مترجمین توسط واحد کنترل کیفی مشخص شود که ترجمه دارای افت کیفی و کیفیت نامناسب است، موارد به صورت تذکر، جریمه یا لغو همکاری به اطلاع همکار می رسد.

– ترجمه نامناسب عبارت از ترجمه بدون رعایت اصول نگارشی و استفاده از لغات تخصصی به طور گسترده و یا شرایطی نظیر غلط های املایی و جا افتادگی مکرر می باشد و وقوع این موارد مشمول تصمیم گیری در خصوص ادامه همکاری مترجم می باشد و موارد ظرف مدت سه روز پس از تحویل ترجمه به اطلاع مترجم خواهند رسید.

– اگر مترجمی در اجرای پروژه از اشخاص یا مراجع دیگری استفاده نماید و ترجمه را خود انجام ندهد و مشخص شود که پروژه دارای افت کیفی نسبت به کیفیت ترجمه مترجم است، درجه کیفی ترجمه ارسالی ملاک عمل بوده و با جریمه هایی نظیر کاهش حق الزحمه ترجمه و کاهش درجه کیفی مترجم یا لغو همکاری با ایشان مواجه خواهد شد.

– توصیه می شود است کلیه مترجمین از پذیرش پروژه هایی که احساس می نمایند ممکن است در ترجمه آن دچار مشکل شوند، خودداری نموده و اگر در موارد معدودی به مشکل در ترجمه یک پروژه برخورد کردند، کلیه موارد را در جدولی که در انتهای فایل استاندارد ترجمه برای آن ها مهیا شده است، ذکر نمایند.

7- ترجمه ماشینی

انجام ترجمه ماشینی یکی از مواردی است که از تقبیح بسیار بالایی برای این مرکز برخوردار است و انجام ترجمه توسط ماشین های ترجمه یا ترجمه توسط ماشین و ویراستای توسط انسان علاوه بر اینکه از لحاظ ظاهری کاملاً مشخص و قابل ردیابی است، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و در صورت مشاهده چنین مواردی بنا بر شرایط این بند از قانون همکاری، همکاری به صورت یک طرفه لغو خواهد شد و کلیه حق الزحمه های پرداخت نشده مترجم تا زمان انجام ترجمه ماشینی ضبط خواهد شد و مترجم بر اساس پذیرش این قانون حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

8- کپی رایت و حفاظت از اطلاعات مشتری

– مترجم به هیچ عنوان اجازه انتشار محتوای ترجمه شده را ندارد و در صورت مشاهده چنین مواردی مطابق با مقررات موجود این مرکز و سایر مقررات بازدارنده کشور در این زمینه عمل خواهد شد.

9- درخواست بازبینی

– اگر برای پروژه ای درخواست بازبینی از سوی مشتری ثبت شود، این درخواست جزئی از پروژه می باشد و به صورت چندین مورد برای مترجم تعریف می شود که مترجم بایستی در زمان تعیین شده از سوی این مرکز این موارد را مورد بازبینی قرار دهد و پروژه را مجدداً ارسال نماید.

– اگر پروژه پس از بازبینی مجدداً دارای عیوب ذکرشده اولیه از سوی مشتری باشد، مترجم مشمول تقلیل حق الزحمه خواهد شد و اگر این درخواست برای بار سوم تکرار شود مترجم به دلیل بی توجهی و بی احترامی به قوانین مرکز از جمع همکاران حذف خواهد شد.

– مطالبات مترجم در خصوص پروژه ای که در مورد آن درخواست بازبینی ارائه شده است تا پایان تعیین تکلیف تحویل قطعی پروژه، به حالت تعلیق در می­ آیند.

10- حقوق و حق الزحمه

– حقوق مترجمین این مرکز بر مبنای کیفیت ترجمه آن ها در ابتدای همکاری تعیین می شود و به آن ها ابلاغ می گردد.

– کلیه مطالبات مترجم در مورد پروژه هایی که در یک ماه کاری به انجام رسانیده است در روزهای ابتدایی ماه بعد (معمولا حدود یک هفته) به شماره حساب شبای اعلام شده از سوی ایشان در ابتدای همکاری واریز خواهد شد.

– پس از پرداخت حقوق هر ماه، لیست تسویه حساب ریز ترجمه های انجام شده به ایمیل مترجمین ارسال خواهد شد.

– مترجمین موظف هستند در صورت تغییر شماره حساب یا شماره کارت مراتب را در اسرع وقت به این مرکز اعلام نمایند و در غیر این صورت مسئولیتی متوجه این مرکز نمی باشد.

– تا زمانی که پروژه های یک مترجم به طور کامل تعیین تکلیف نشده باشند (تأیید نشده باشند.)، امکان تسویه حساب ماهانه با مترجم وجود نخواهد داشت.

– تسویه حساب پروژه های ماهانه یک مترجم در مورد پروژه هایی انجام می گیرد که تاریخ بازگردانی آن ها پیش از تاریخ بیست و هشتم هر ماه باشد و تسویه حساب پروژه هایی که پس از بیست و هشتم هر ماه انجام می گیرند به ماه بعد موکول می گردد.

– در زمان تسویه حساب پایانی با یک مترجم، می بایست تصویر پشت و روی کارت ملی به آدرس ایمیل مرکز ترجمه بازار ارسال شود.

– مبلغ جزئی از حق الزحمه هر ماه تحت عنوان بیمه ترجمه به حساب بستانکاری مترجمین منتقل می‌شود و در زمان تسویه حساب نهایی به حساب مترجمین واریز می‌گردد.

11- عدم پذیرش یا لغو پروژه

– در صورتی که مترجمی در یک ماه بیش از 3 مرتبه پروژه های ارسالی را نپذیرد، از جمع همکاران مرکز خارج خواهد شد و همکاری با او لغو می شود.

– در صورتی که مترجم قصد دارد برای مدت زمان مشخص از مرخصی استفاده نماید، می بایست موارد را از طریق ایمیل به اطلاع مرکز برساند و در مورد تعیین شده پروژه ای برای ایشان ارسال نخواهد شد.

تبصره 1 : در صورتیکه این مدت بیش از حد معمول و متعارف باشد و به دفعات تکرار گردد، همکاری به صورت یک طرفه فسخ خواهد شد.
تبصره 2: حداکثر مدت مرخصی در هر فصل پانزده روز می باشد.

– اگر درخواست لغو پروژه از سوی مشتری ارائه گردد مراتب به مترجم منعکس می شود و مترجم می بایست کلیه ترجمه های انجام شده خود را تا 2 ساعت پس از زمان اعلام توسط مرکز تحویل نماید و به ازای آن حق الزحمه دریافت نماید و در غیر اینصورت حق الزحمه ای برای مترجم در نظر گرفته نخواهد شد.

– اگر لغو پروژه به علت عدم همکاری مترجم و تحویل در زمان نامناسب یا عدم رعایت شرایط درج شده برای پروژه صورت پذیرد، هیچگونه حق الزحمه ای برای مترجم در نظر گرفته نمی شود و مترجم به تناسب جریمه خواهد شد که این جریمه می تواند شامل جریمه نقدی (کسر از حساب پروژه های انجام شده مترجم تا آن لحظه) و لغو همکاری از سوی مرکز با مترجم باشد.

– مترجم موظف است در صورت ناتوانی در ادامه پروژه به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت و تا پیش از موعد بازگردانی پروژه به اطلاع مرکز برساند و فایل ترجمه شده تا آن لحظه را در اختیار مرکز بگذارد. مرکز ترجمه بازار با توجه به مدت زمان سپری شده از آغاز پروژه و میزان ترجمه انجام شده در خصوص میزان پرداخت حق الزحمه قسمت تحویل شده از پروژه یا کسر جریمه از حساب بستانکاری مترجم تصمیم گیری خواهد کرد.

– مترجم موظف است پس از پایان موعد بازگردانی پروژه به تماس های پیامک، ایمیل و یا تلفنی مرکز پاسخ دهد و در غیر اینصورت همکاری لغو گردیده و هیچ یک از حق الزحمه های مترجم در آن ماه پرداخت نخواهد شد.

– ملاک این مرکز جهت تصمیم در خصوص انجام پروژه، تحویل پروژه در زمان مشخص شده می باشد و در صورت عدم تحویل در این زمان و تأخیر بیش از اندازه هیچگونه عذری در خصوص عدم انجام پروژه پذیرفته نیست و مسئولیت مسائل پیش آمده برای مترجم در خصوص عدم تحویل به موقع پروژه بر عهده ایشان خواهد بود.

12- کنترل کیفی

– تمامی همکاران می­بایست پروژه را پس از اتمام یک ­بار با دقت بررسی نمایند و عیوب اساسی کیفی و کمی احتمالی آن را مرتفع نمایند.

– واحد کنترل کیفی ترجمه بازار 10 درصد از ترجمه انجام شده را به صورت نمونه انتخاب می نماید و مورد بازبینی قرار می دهد و چنانچه عیوبی نظیر جاافتادگی و سایر عیوب اساسی در ترجمه مشاهده شوند، حق الزحمه پروژه با تعرفه متناسب کسر خواهد گردید.

– نرخ کاهش حق الزحمه در مورد عیوب کمی نظیر جا افتادگی مبلغ دو برابر تعرفه برای هر کلمه جا افتادگی می باشد و برای عیوب کیفی بر طبق نظر کنترل کیفی ترجمه بازار می باشد.

13- رفع اختلاف و تصمیم گیری نهایی

– در صورت بروز هرگونه اختلاف، تصمیم گیری و حل اختلاف و مراجعه به تمامی نهادهای قانونی ذیصلاح با توجه به متن قوانین حاضر انجام خواهد شد و دریافت و اجرای پروژه توسط مترجم به معنای پذیرش این قوانین می باشد.

– تمامی مترجمین موظف هستند که از متن این قوانین در هر زمان اطلاع داشته باشند و عدم اطلاع ایشان از این قوانین حقی را برای آن ها ایجاد نخواهد کرد.

4.7/5 - (3 امتیاز)