ترجمه استاندارد ، ترجمه صنعتی

در این نوع از خدمات، ترجمه استانداردها، رویه ها، دستورالعمل ها و گزارش های صنعتی در قالب فرمت ها و فرم های مورد نظر مشتری انجام می گیرد که سبب صرفه جویی در وقت و هزینه تطابق با فرم های دلخواه می گردد.

مترجمین صنعتی ترجمه بازار تبحر زیادی در انجام ترجمه صنعتی تخصصی استانداردها دارند و نمونه های زیادی از استانداردهای صنعتی به سبک استانداردنویسی در مرکز ترجمه بازار ترجمه و تدوین شده اند.

شما نیز به جمع مشتریان ترجمه صنعتی و ترجمه استاندارد ما بپیوندید و از کیفیت توأم با هزینه به صرفه این خدمات استفاده کنید.

ترجمه استاندارد برای سازمان ها در مرکز ترجمه بازار تنها با کیفیت طلایی انجام می شود (کیفیت طلایی بالاترین کیفیت ترجمه در مرکز ترجمه بازار می باشد.)
این خدمات برای اشخاص حقوقی و حقیقی قابل ارائه است.

تعرفه قیمت ترجمه استاندارد ، ترجمه صنعتی

ترجمه کتاب

ترجمه سازمانی

ترجمه استاندارد و رویه های صنعتی

5/5 - (1 امتیاز)